Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Koszęcin gmina Koszęcin, śląskie


Data ogłoszenia: 2015-02-23 Data wydania: 2015-02-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr 44/IV/2015 Rady Gminy Koszęcin z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w Koszęcinie w rejonie ulic K. Mańki oraz Opiełki
Data dodania do bazy: 2015-04-25 10:40:50
Data ogłoszenia: 2013-07-23 Data wydania: 2013-06-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr 353/XXXV/2013 Rady Gminy Koszęcin z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Koszęcin w okolicy skrzyżowania ulic Ligonia i Leśnej
Data dodania do bazy: 2013-08-26 13:14:26
Data ogłoszenia: 2013-06-14 Data wydania: 2013-05-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr 333/XXXIII/2013 Rady Gminy Koszęcin z dnia 20 maja 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych w Koszęcinie
Data dodania do bazy: 2013-08-28 15:53:14
Data ogłoszenia: 2013-06-14 Data wydania: 2013-06-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr 346/XXXIV/2013 Rady Gminy Koszęcin z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie skrzyżowania ul. Sobieskiego z ul. Cegielnianą we wsi Koszęcin
Data dodania do bazy: 2013-08-28 15:53:14
Data ogłoszenia: 2012-06-21 Data wydania: 2012-03-08
Tytuł dokumentu: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach Sygn. akt II SA/Gl 879/11 z dnia 8 marca 2012r. w sprawie ze skargi Wojewody Śląskiego na Uchwałę Nr 548/LVII/2010 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 28 października 2010 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:07:30
Data ogłoszenia: 2012-06-21 Data wydania: 2012-03-19
Tytuł dokumentu: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach Sygn. akt II SA/Gl 740/11 z dnia 19 marca 2012r. w sprawie ze skargi Wojewody Śląskiego na Uchwałę Nr 549/LVII/2010 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 28 października 2010 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:07:30
Data ogłoszenia: 2011-06-17 Data wydania: 2011-06-07
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IF/III/0911/3/11 Wojewody Śląskiego z dnia 7 czerwca 2011r. stwierdzające nieważność w całości uchwały Rady Gminy Koszęcin Nr 92/VIII/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie skrzyżowania ul. Sobieskiego z ul. Cegielnianą we wsi Koszęcin
Data dodania do bazy: 2011-06-17 19:39:36
Data ogłoszenia: 2011-01-03 Data wydania: 2010-10-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr 548/LVII/2010 Rady Gminy Koszęcin z dnia 28 października 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Ligonia w Koszęcinie
Data dodania do bazy: 2011-02-14 00:07:00
Data ogłoszenia: 2011-01-03 Data wydania: 2010-10-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr 549/LVII/2010 Rady Gminy Koszęcin z dnia 28 października 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Ligonia i ul. Łazowskiej w Koszęcinie
Data dodania do bazy: 2011-03-18 22:26:00
Data ogłoszenia: 2010-12-30 Data wydania: 2010-09-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr 524/LVI/2010 Rady Gminy Koszęcin z dnia 21 września 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w Koszęcinie (rejon cmentarza, rejon ośrodka wypoczynkowego, rejon ulic Mickiewicza i Kopernika, rejon skrzyżowania ulicy Sobieskiego z ulicą Sportową, rejon ulicy Mieszka)
Data dodania do bazy: 2011-02-08 19:04:00