Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Biała gmina Kłobuck, śląskie


Data ogłoszenia: 2016-09-07 Data wydania: 2016-08-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr 205/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Białej, obręb Biała Górna
Data dodania do bazy: 2016-10-03 22:26:17
Data ogłoszenia: 2014-09-23 Data wydania: 2014-09-19
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.44.2014 Wojewody Śląskiego z dnia 19 września 2014r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr 426/XLV/2014 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Lgota i Biała Dolna
Data dodania do bazy: 2014-11-04 17:16:32
Data ogłoszenia: 2014-08-21 Data wydania: 2014-08-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr 426/XLV/2014 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Lgota i Biała Dolna
Data dodania do bazy: 2014-08-26 15:16:25