Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat Katowice, śląskie


Data ogłoszenia: 2015-06-15 Data wydania: 2015-05-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/172/15 Rady Miasta Katowice z dnia 29 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum Południe w Katowicach - część obejmująca obszar w rejonie skrzyżowania ulic Kościuszki i Kolejowej
Data dodania do bazy: 2015-06-18 07:46:49
Data ogłoszenia: 2015-02-10 Data wydania: 2015-01-28
Tytuł dokumentu: obwieszczenie Rady Miasta Katowice z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Osiedla Tysiąclecia w Katowicach
Data dodania do bazy: 2015-06-03 15:24:36
Data ogłoszenia: 2015-02-10 Data wydania: 2015-01-28
Tytuł dokumentu: obwieszczenie Rady Miasta Katowice z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie Al. Górnośląskiej - ul. Granicznej - ul. Francuskiej w Katowicach
Data dodania do bazy: 2015-06-03 15:24:36
Data ogłoszenia: 2014-09-23 Data wydania: 2014-09-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr LIII/1255/14 Rady Miasta Katowice z dnia 10 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Bocheńskiego i Żeliwnej w Katowicach
Data dodania do bazy: 2014-11-05 23:20:50
Data ogłoszenia: 2014-07-09 Data wydania: 2014-07-04
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.28.2014 Wojewody Śląskiego z dnia 4 lipca 2014r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr L/1181/14 Rady Miasta Katowice z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Śródmieścia Katowic w rejonie ulic Kościuszki i Francuskiej, w obszarze fragmentu terenu górniczego Katowickiego Holdingu Węglowego KWK „Wujek”
Data dodania do bazy: 2014-07-22 21:34:52
Data ogłoszenia: 2014-07-09 Data wydania: 2014-07-04
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.27.2014 Wojewody Śląskiego z dnia 4 lipca 2014r. stwierdzające nieważność częsci uchwały Nr L/1182/14 Rady Miasta Katowice z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Śródmieścia Katowic w rejonie ulic Kościuszki i Mikołowskiej
Data dodania do bazy: 2014-07-26 14:00:50
Data ogłoszenia: 2014-06-30 Data wydania: 2014-06-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr LI/1209/14 Rady Miasta Katowice z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Owsianej w Katowicach
Data dodania do bazy: 2014-07-16 10:51:07
Data ogłoszenia: 2014-06-11 Data wydania: 2014-05-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr L/1181/14 Rady Miasta Katowice z dnia 28 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Śródmieścia Katowic w rejonie ulic Kościuszki i Francuskiej, w obszarze fragmentu terenu górniczego Katowickiego Holdingu Węglowego KWK „Wujek”
Data dodania do bazy: 2014-06-12 07:34:28
Data ogłoszenia: 2014-06-11 Data wydania: 2014-05-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr L/1182/14 Rady Miasta Katowice z dnia 28 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Śródmieścia Katowic w rejonie ulic Kościuszki i Mikołowskiej
Data dodania do bazy: 2014-06-12 07:34:28
Data ogłoszenia: 2014-05-09 Data wydania: 2014-04-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIX/1151/14 Rady Miasta Katowice z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Tartacznej w Katowicach
Data dodania do bazy: 2014-05-11 16:05:44