Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Gliwice, śląskie


Data ogłoszenia: 2014-04-01 Data wydania: 2014-03-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/878/2014 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 20 marca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego po południowej stronie autostrady A-4, pomiędzy ul. Rybnicką a koleją piaskową
Data dodania do bazy: 2014-04-02 09:32:57
Data ogłoszenia: 2013-10-15 Data wydania: 2013-09-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/753/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 12 września 2013r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg publicznych gminnych drogi przebiegającej od ronda w ciągu ul. Knurowskiej w Gliwicach w śladzie dróg oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania symbolami: 08/KDz, Bk/03/KDd i 01-D1/1
Data dodania do bazy: 2013-11-03 11:53:01
Data ogłoszenia: 2012-11-21 Data wydania: 2012-10-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/499/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 25 października 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, Podstrefie Gliwice – pomiędzy Aleją Jana Nowaka-Jeziorańskiego, ul. Wyczółkowskiego i ul. Starogliwicką
Data dodania do bazy: 2012-11-22 14:01:28
Data ogłoszenia: 2012-11-21 Data wydania: 2012-10-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/500/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 25 października 2012r. w sprawie ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU POŁOŻONEGO W CENTRALNEJ CZĘŚCI MIASTA, OBEJMUJĄCEGO CENTRUM I ŚRÓDMIEŚCIE MIASTA, TZW. CENTRALNE TERENY MIASTA
Data dodania do bazy: 2012-11-22 14:01:28
Data ogłoszenia: 2012-08-16 Data wydania: 2012-06-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/424/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w osiedlu Wilcze Gardło pomiędzy ul. Begonii i cmentarzem komunalnym
Data dodania do bazy: 2012-08-16 21:26:42
Data ogłoszenia: 2012-08-08 Data wydania: 2012-06-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/423/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego po południowej stronie autostrady A-4, w rejonie ul. Traktorzystów
Data dodania do bazy: 2012-08-12 17:30:34
Data ogłoszenia: 2011-07-27 Data wydania: 2011-06-02
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/113/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów związanych bezpośrednio z rozwojem układu komunikacyjnego w Gliwicach, położonych wzdłuż południowo-zachodniej obwodnicy miasta oraz autostrady A-4
Data dodania do bazy: 2011-07-27 17:35:41
Data ogłoszenia: 2011-07-27 Data wydania: 2011-07-13
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IF/III/0911/12/11 Wojewody Śląskiego z dnia 13 lipca 2011r. stwierdzające nieważność w części uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr IX/113/2011 z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów związanych bezpośrednio z rozwojem układu komunikacyjnego w Gliwicach, położonych wzdłuż południowo-zachodniej obwodnicy miasta oraz autostrady A-4
Data dodania do bazy: 2011-07-27 17:35:41
Data ogłoszenia: 2011-06-30 Data wydania: 2011-06-02
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/114/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu położonego po północno-wschodniej stronie ul. Pszczyńskiej w rejonie węzła „Gliwice-Sośnica”
Data dodania do bazy: 2011-06-30 16:59:25
Data ogłoszenia: 2011-02-10 Data wydania: 2010-12-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr III/14/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę Ostropa
Data dodania do bazy: 2011-03-22 17:27:00