Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Wola Mokrzeska gmina Przyrów, śląskie


Data ogłoszenia: 2017-03-27 Data wydania: 2017-01-20
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.11.2017 Wojewody Śląskiego z dnia 20 stycznia 2017r. stwierdzające nieważność części uchwały nr XV/113/2016 Rady Gminy Przyrów z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przyrów dla sołectwa Wola Mokrzeska
Data dodania do bazy: 2017-04-14 08:23:17
Data ogłoszenia: 2016-12-21 Data wydania: 2016-12-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/113/2016 Rady Gminy Przyrów z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przyrów dla sołectwa Wola Mokrzeska
Data dodania do bazy: 2017-02-20 21:02:44
Data ogłoszenia: 2013-10-07 Data wydania: 2013-09-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr 137/XXI/2013 Rady Gminy Przyrów z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Przyrów – sołectwo Wola Mokrzeska
Data dodania do bazy: 2013-10-22 21:56:19