Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Mykanów gmina Mykanów, śląskie


Data ogłoszenia: 2017-02-13 Data wydania: 2017-02-01
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.149.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 1 lutego 2017r. stwierdzające nieważność części uchwały nr 213/XXV/2016 Rady Gminy Mykanów z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Mykanów w gminie Mykanów
Data dodania do bazy: 2017-02-21 22:29:49
Data ogłoszenia: 2016-07-29 Data wydania: 2016-07-27
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.93.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 27 lipca 2016r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr 181/XXI/2016 Rady Gminy Mykanów z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Mykanów w gminie Mykanów
Data dodania do bazy: 2016-07-29 20:31:57
Data ogłoszenia: 2016-06-27 Data wydania: 2016-06-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr 181/XXI/2016 Rady Gminy Mykanów z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Mykanów w gminie Mykanów
Data dodania do bazy: 2016-06-28 08:19:23
Data ogłoszenia: 2011-11-09 Data wydania: 2011-03-04
Tytuł dokumentu: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 4 marca 2011r. w sprawie ze skarg Zdzisława Dudka i Wojewody Śląskiego na Uchwałę Nr 321/XXX/2010 Rady Gminy Mykanów z dnia 16 marca 2010 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Data dodania do bazy: 2011-11-13 12:44:42
Data ogłoszenia: 2010-07-13 Data wydania: 2010-03-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr 321/XXX/2010 Rady Gminy Mykanów z dnia 16 marca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Data dodania do bazy: 2011-06-09 01:39:00