Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Blachownia gmina Blachownia, śląskie


Data ogłoszenia: 2012-06-21 Data wydania: 2012-04-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr 114/XX/2012 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Blachowni dla przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250 MOP 4,0 MPa pn. „Blachownia – Kłobuck” na trasie przebiegu w Blachowni
Data dodania do bazy: 2012-06-23 11:59:54
Data ogłoszenia: 2011-08-23 Data wydania: 2011-05-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr 43/VIII/2011 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 25 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Blachowni dla przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia pn. „Gazociąg Aleksandria – Blachownia”
Data dodania do bazy: 2011-08-24 20:04:24
Data ogłoszenia: 2011-08-05 Data wydania: 2011-07-07
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IF/III/0911/10/11 Wojewody Śląskiego z dnia 7 lipca 2011r. stwierdzające nieważność całości uchwały Rady Miejskiej w Blachowni nr 42/VIII/2011 z dnia 25 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Blachowni dla przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250 MOP 4,0 MPa PN „Blachownia – Kłobuck” na trasie przebiegu w Blachowni
Data dodania do bazy: 2011-08-06 00:15:26