Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat Częstochowa, śląskie


Data ogłoszenia: 2011-10-17 Data wydania: 2011-08-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr 160/XI/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Błeszno w rejonie ulic: Bohaterów Katynia i Różanej
Data dodania do bazy: 2011-10-22 12:51:52
Data ogłoszenia: 2011-07-04 Data wydania: 2011-03-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr 56/VI/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 17 marca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Wyczerpy-Aniołów w rejonie Alei Wojska Polskiego
Data dodania do bazy: 2011-07-04 18:52:14
Data ogłoszenia: 2011-06-14 Data wydania: 2011-06-02
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IF/III/0911/4/11 Wojewody Śląskiego z dnia 2 czerwca 2011r. stwierdzające nieważność w całości uchwały Rady Miasta Częstochowy nr 81/VII/2011 z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Radomskiej i Legnickiej w Częstochowie
Data dodania do bazy: 2011-06-14 23:14:28
Data ogłoszenia: 2010-10-26 Data wydania: 2010-08-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr 727/LXIII/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Mirów w rejonie ulic: Komornickiej, Mirowskiej, Mstowskiej, Mącznej i granicy miasta
Data dodania do bazy: 2011-05-02 00:07:00
Data ogłoszenia: 2010-08-27 Data wydania: 2010-06-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr 710/LXII/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Kiedrzyn w rejonie ulic Narcyzowej, Św. Brata Alberta i Ludowej w Częstochowie
Data dodania do bazy: 2011-04-15 20:52:00