Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Ustroń gmina Ustroń, śląskie


Data ogłoszenia: 2016-12-06 Data wydania: 2016-11-04
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.119.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 4 listopada 2016r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXI/235/2016 Rady Miasta Ustroń z dnia 29 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ustroniu przy ul. Stawowej
Data dodania do bazy: 2017-03-06 18:55:30
Data ogłoszenia: 2016-10-11 Data wydania: 2016-09-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/235/2016 Rady Miasta Ustroń z dnia 29 września 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ustroniu przy ul. Stawowej
Data dodania do bazy: 2016-10-21 10:04:19
Data ogłoszenia: 2016-05-11 Data wydania: 2016-04-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/184/2016 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru strefy uzdrowiskowej „A” miasta Ustroń
Data dodania do bazy: 2016-06-06 17:17:08
Data ogłoszenia: 2015-12-09 Data wydania: 2015-12-04
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.94.2015 Wojewody Śląskiego z dnia 4 grudnia 2015r. stwierdzające nieważność całości uchwały Rady Miasta Ustroń nr XI/109/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru strefy uzdrowiskowej „A” miasta Ustroń
Data dodania do bazy: 2015-12-14 23:27:32
Data ogłoszenia: 2015-11-10 Data wydania: 2015-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/109/2015 Rady Miasta Ustroń z dnia 29 października 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru strefy uzdrowiskowej „A” miasta Ustroń
Data dodania do bazy: 2015-11-13 20:01:41
Data ogłoszenia: 2011-12-30 Data wydania: 2011-10-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/126/2011 Rady Miasta Ustroń z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń w rejonie ulic A.Brody, Grażyńskiego, al. Legionów, Parkowej, Hutniczej, 3 Maja, Partyzantów oraz projektowanego odcinka ulicy zbiorczej łączącej ul. Partyzantów z ul. A.Brody
Data dodania do bazy: 2012-01-03 13:23:42
Data ogłoszenia: 2011-12-30 Data wydania: 2011-10-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/127/2011 Rady Miasta Ustroń z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń w rejonie ulic Cieszyńskiej, Stawowej, Tartacznej, Spółdzielczej, Daszyńskiego, Strażackiej, Ogrodowej, A. Brody oraz projektowanego odcinka ulicy zbiorczej łączącej ul. A. Brody z ul. Cieszyńską
Data dodania do bazy: 2012-01-03 13:23:42
Data ogłoszenia: 2009-03-19 Data wydania: 2008-12-18
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXVIII/325/2008 Rady Miasta Ustroń z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Ustroń Nr XXXI/269/2005 z dnia 7 kwietnia 2005 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego nr 64, poz. 1668 z 23.05.2005 r., w Ustroniu w rejonie ul. Armii Krajowej i Nadrzecznej w obrębie parcel gruntowych oznaczonych nr 2963/18, 2963/19, 2946/12, 2946/13 i 2938/46
Data dodania do bazy: 2011-07-12 08:31:33