Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Simoradz gmina Dębowiec, śląskie


Data ogłoszenia: 2012-07-20 Data wydania: 2012-05-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr 133/XVIII/2012 Rady Gminy Dębowiec z dnia 29 maja 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Simoradz, Gmina Dębowiec
Data dodania do bazy: 2012-07-28 12:59:34
Data ogłoszenia: 2011-11-09 Data wydania: 2011-09-30
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IF/III/0911/37/11 Wojewody Śląskiego z dnia 30 września 2011r. stwierdzające nieważność całości uchwały Rady Gminy Dębowiec Nr 82/IX/2011 z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Simoradz, Gmina Dębowiec
Data dodania do bazy: 2011-11-13 12:44:42