Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Cieszyn gmina Cieszyn, śląskie


Data ogłoszenia: 2017-09-09 Data wydania: 2017-08-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/346/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującej obszar położony po północnej stronie cmentarza komunalnego przy ul. Katowickiej
Data dodania do bazy: 2017-09-10 20:34:26
Data ogłoszenia: 2017-09-09 Data wydania: 2017-08-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/345/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego obszar zawierający częściowo tereny: Bobrka, Liburnii i Pastwisk
Data dodania do bazy: 2017-09-10 20:34:26
Data ogłoszenia: 2016-12-05 Data wydania: 2016-11-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/254/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego obszar Marklowic
Data dodania do bazy: 2017-03-22 08:42:46
Data ogłoszenia: 2016-05-11 Data wydania: 2016-04-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/188/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna, obejmującego teren po północnej stronie ul. Wiślańskiej
Data dodania do bazy: 2016-06-06 17:17:08
Data ogłoszenia: 2016-03-25 Data wydania: 2016-03-04
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.27.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 4 marca 2016r. stwierdzające nieważność całości uchwały Rady Miejskiej Cieszyna nr XVIII/165/16 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania miasta Cieszyna, obejmującego teren po północnej stronie ul. Wiślańskiej
Data dodania do bazy: 2016-06-29 12:52:19
Data ogłoszenia: 2016-02-11 Data wydania: 2016-01-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVIII/164/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego tereny położone w rejonie węzła drogi krajowej S1 w Krasnej
Data dodania do bazy: 2016-02-12 15:02:45
Data ogłoszenia: 2016-02-09 Data wydania: 2016-01-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVIII/165/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna, obejmującego teren po północnej stronie ul. Wiślańskiej
Data dodania do bazy: 2016-02-09 17:48:10
Data ogłoszenia: 2015-12-09 Data wydania: 2015-11-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/139/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego teren położony pomiędzy ul. Liburnia a ul. Czarny Chodnik
Data dodania do bazy: 2015-12-14 23:27:32
Data ogłoszenia: 2015-11-18 Data wydania: 2015-11-03
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.83.2015 Wojewody Śląskiego z dnia 3 listopada 2015r. stwierdzające nieważność całości uchwały Rady Miejskiej Cieszyna nr XIV/108/15 z dnia 24 września 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego teren położony pomiędzy ul. Liburnia a ul. Czarny Chodnik
Data dodania do bazy: 2015-11-19 07:15:41
Data ogłoszenia: 2015-10-02 Data wydania: 2015-09-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIV/108/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 września 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego teren położony pomiędzy ul. Liburnia a ul. Czarny Chodnik
Data dodania do bazy: 2015-10-21 23:16:08