Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Brenna gmina Brenna, śląskie


Data ogłoszenia: 2015-12-17 Data wydania: 2015-11-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/86/15 Rady Gminy Brenna z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna w zakresie usług turystycznych i komunikacji przy ulicy Sportowej i Malinowej w Brennej
Data dodania do bazy: 2015-12-27 13:17:38
Data ogłoszenia: 2013-06-14 Data wydania: 2013-06-06
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/267/13 Rady Gminy Brenna z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna w zakresie terenów podlegających zalesieniom dla dz. nr 4184 i 4185 w Brennej
Data dodania do bazy: 2013-08-28 15:53:14
Data ogłoszenia: 2013-06-13 Data wydania: 2013-06-06
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/268/13 Rady Gminy Brenna z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna w zakresie komunikacji przy ulicy Leśnica w Brennej
Data dodania do bazy: 2013-08-28 15:53:14
Data ogłoszenia: 2013-06-13 Data wydania: 2013-06-06
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/269/13 Rady Gminy Brenna z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna
Data dodania do bazy: 2013-09-11 08:41:30
Data ogłoszenia: 2012-07-23 Data wydania: 2012-07-06
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.42.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 6 lipca 2012r. stwierdzające nieważność całości uchwały Rady Gminy Brenna nr XVI/170/12 z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna w zakresie usług turystycznych i zabudowy mieszkaniowej przy ul. Harcerskiej i Osiedlowej w Górkach Wielkich
Data dodania do bazy: 2012-07-28 12:59:34
Data ogłoszenia: 2012-07-23 Data wydania: 2012-07-06
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.43.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 6 lipca 2012r. stwierdzające nieważność całości uchwały Rady Gminy Brenna nr XVI/171/12 z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna w zakresie usług turystycznych
Data dodania do bazy: 2012-07-28 12:59:34
Data ogłoszenia: 2012-07-23 Data wydania: 2012-07-06
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.41.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 6 lipca 2012r. stwierdzające nieważność całości uchwały Rady Gminy Brenna nr XVI/169/12 z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna w zakresie usług turystycznych i komunikacji przy ul. Sportowej i Malinowej
Data dodania do bazy: 2012-07-28 12:59:34
Data ogłoszenia: 2012-06-21 Data wydania: 2012-03-22
Tytuł dokumentu: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach Sygn. akt II SA/Gl 864/11 z dnia 22 marca 2012r. w sprawie ze skargi Wojewody Śląskiego na Uchwałę Nr XL/354/2010 Rady Gminy w Brennej z dnia 9 września 2010 r. w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:07:30
Data ogłoszenia: 2010-11-30 Data wydania: 2010-09-09
Tytuł dokumentu: uchwała nr XL/354/10 Rady Gminy Brenna z dnia 9 września 2010r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:09:47
Data ogłoszenia: 2010-06-15 Data wydania: 2010-04-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/329/10 Rady Gminy Brenna z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:09:45