Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Wojkowice, śląskie


Data ogłoszenia: 2014-08-11 Data wydania: 2014-05-22
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Gl 1886/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 22 maja 2014r. w sprawie ze skargi Edmunda Koksy na uchwałę Rady Miejskiej w Wojkowicach z dnia 26 lutego 2013 r. nr XXXVI/313/2013 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:02:41
Data ogłoszenia: 2014-06-11 Data wydania: 2014-05-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr L.482.2014 Rady Miasta Wojkowice z dnia 26 maja 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Wojkowice
Data dodania do bazy: 2014-06-12 07:34:28
Data ogłoszenia: 2013-03-12 Data wydania: 2013-02-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/313/2013 Rady Miasta Wojkowice z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wojkowice
Data dodania do bazy: 2013-03-14 08:17:53
Data ogłoszenia: 2011-10-17 Data wydania: 2011-09-30
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IF/III/0911/35/11 Wojewody Śląskiego z dnia 30 września 2011r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XII/77/2011 Rady Miasta Wojkowice z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wojkowice
Data dodania do bazy: 2011-10-22 12:51:52
Data ogłoszenia: 2009-07-06 Data wydania: 2009-05-25
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXXIV/228/2009 Rady Miasta Wojkowice z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wojkowice
Data dodania do bazy: 2011-11-13 12:48:17