Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Starogard Gdański gmina Starogard Gdański, pomorskie


Data ogłoszenia: 2017-04-21 Data wydania: 2017-03-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/380/2017 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 51/65 i 51/75 obr. 32 położonych w rejonie ul. Kasztanowej w Starogardzie Gdańskim
Data dodania do bazy: 2017-04-24 08:18:47
Data ogłoszenia: 2016-11-28 Data wydania: 2016-10-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/310/2016 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 26 października 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Kościuszki – Pomorska w Starogardzie Gdańskim.
Data dodania do bazy: 2017-03-23 21:57:06
Data ogłoszenia: 2016-09-22 Data wydania: 2016-08-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/279/2016 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Kolejowej w Starogardzie Gdańskim – uchwalonego uchwała Nr XIX/166/2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 stycznia 2012r. (publikacja Dz. Urz. Woj. Pom. z 15.02.2012 r. poz. 681) - dla obszaru oznaczonego w tym planie symbolem „6.ZP”
Data dodania do bazy: 2016-10-01 09:51:52
Data ogłoszenia: 2016-06-07 Data wydania: 2016-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/222/2016 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Lubichowskiej, Skośnej, Rodzinnej, Braterskiej, Malinowej i Zachodniej w Starogardzie Gdańskim (obszar strefy ochrony ujęcia wód podziemnych „Południe”, terenu ochrony pośredniej) dla obszarów oznaczonych symbolami: „39.W,U”, „016KDW” i „34.ZP”.
Data dodania do bazy: 2016-06-23 13:36:47
Data ogłoszenia: 2016-06-02 Data wydania: 2016-04-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/232/2016 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański, uchwalonego uchwałą Nr LXIII/547/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 października 2010r. (publikacja: Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 161 z 20 grudnia 2010r. poz. 3268), zmie-nionego uchwałą nr XXIII/196/2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 marca 2012r. (pu-blikacja: Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 kwietnia 2012r. poz. nr 1500), zmienionego uchwałą nr XLIV/411/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 września 2013r. (publikacja: Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 października 2013r. poz. Nr 3657) - dla 2 obszarów: w rejonie ul. Zielonej oraz w rejonie ul. Kopernika
Data dodania do bazy: 2016-06-18 10:14:40
Data ogłoszenia: 2014-01-21 Data wydania: 2013-12-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVII/446/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Kanałową, Sobieskiego, Kościuszki, Chojnicką, Mostową i rzeką Wierzycą w Starogardzie Gdańskim.
Data dodania do bazy: 2014-01-22 08:38:11
Data ogłoszenia: 2013-10-25 Data wydania: 2013-09-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIV/411/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 września 2013r. w sprawie uchwalenia: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański uchwalonego uchwałą Nr LXIII/547/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 października 2010r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 161 z 20 grudnia 2010r. poz. 3268)
Data dodania do bazy: 2013-11-03 11:52:58
Data ogłoszenia: 2013-07-10 Data wydania: 2013-06-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/390/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicami Bohaterów Getta i Kociewską w Starogardzie Gdańskim
Data dodania do bazy: 2013-08-22 12:36:15
Data ogłoszenia: 2013-06-03 Data wydania: 2013-04-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/370/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek geod. 107-114 obręb 13 położonych w rejonie ul. Kolejowej i Gdańskiej w Starogardzie Gdańskim” uchwalonego uchwałą nr XXX/319/2001 Rady Miejskiej w Starogardzie Gdańskim z dnia 9 maja 2001 r.
Data dodania do bazy: 2013-09-12 21:58:00
Data ogłoszenia: 2013-05-08 Data wydania: 2013-03-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/357/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie pomiędzy ulicami: Bp. K. Dominika, Świętojańskiej, ks. Kalinowskiego, Żurawiej w Starogardzie Gdańskim, uchwalonego uchwałą Nr XVIII/197/2000 Rady Miejskiej w Starogardzie Gdańskim z dnia 23 lutego 2000 r. (pu-blikacja w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 75 z dn. 04.08.2000 r. poz. 456) - dla dz. nr 115/6 obr. 37
Data dodania do bazy: 2014-01-12 12:26:19