Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Barchnowy gmina Starogard Gdański, pomorskie


Data ogłoszenia: 2012-07-12 Data wydania: 2012-04-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/193/2012 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Owidz, Barchnowy, Janowo – działki nr: część 115/10, od 118 do 122, od 124 do 128, 130/2, część 132/15, część 132/16, 135 w obrębie Janowo oraz nr 42/1, 42/2 – w obrębie Barchnowy.
Data dodania do bazy: 2012-07-28 12:59:19
Data ogłoszenia: 2012-07-12 Data wydania: 2012-04-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/193/2012 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Owidz, Barchnowy, Janowo – działki nr: część 115/10, od 118 do 122, od 124 do 128, 130/2, część 132/15, część 132/16, 135 w obrębie Janowo oraz nr 42/1, 42/2 – w obrębie Barchnowy.
Data dodania do bazy: 2012-07-28 12:59:19
Data ogłoszenia: 2012-01-10 Data wydania: 2011-09-29
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Gd 978/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 29 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:07:23
Data ogłoszenia: 2010-09-13 Data wydania: 2010-07-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVIII/464/2010 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 27 lipca 2010r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Owidz, Barchnowy, Janowo – działki nr: część 115/10, od 118 do 122, od 124 do 128, 130/2, część 132/15, część 132/16, 135 w obrębie Janowo oraz nr 42/1, 42/2 – w obrębie Barchnowy
Data dodania do bazy: 2011-02-28 20:39:00