Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Wytowno gmina Ustka, pomorskie


Data ogłoszenia: 2010-11-24 Data wydania: 2010-09-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/460/2010 Rady Gminy Ustka z dnia 23 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr: 346, 307, 19/1, 299, 353, 20/1, 20/2, 20/3 i 24 położonych w obrębie geodezyjnym Wytowno w gminie Ustka
Data dodania do bazy: 2011-04-20 19:01:00
Data ogłoszenia: 2010-11-22 Data wydania: 2010-09-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/461/2010 Rady Gminy Ustka z dnia 23 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego na zachód od wsi Wytowno w Gminie Ustka
Data dodania do bazy: 2011-05-18 01:29:00
Data ogłoszenia: 2010-09-22 Data wydania: 2010-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/441/2010 Rady Gminy Ustka z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania terenu położonego w części północno – zachodniej obrębu geodezyjnego wsi Wytowno w Gminie Ustka
Data dodania do bazy: 2011-02-07 22:49:00
Data ogłoszenia: 2010-04-13 Data wydania: 2008-04-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/143/2008 Rady Gminy Ustka z dnia 25 kwietnia 2008r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 143/11, 216/3, 165, 18, 17, 228, 300, 31/12, 31/13, 31/14, 31/15, 31/16, 31/17, 31/18, 31/19, 31/20, 31/21, 31/22, 31/23 i 31/24 i fragmentu obszaru zaznaczonego na załączniku Nr 2A położonych w obrębie geodezyjnym Wytowno gmina Ustka.
Data dodania do bazy: 2011-05-08 21:57:00