Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Objazda gmina Ustka, pomorskie


Data ogłoszenia: 2010-06-11 Data wydania: 2010-04-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/415/2010 Rady Gminy Ustka z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu dz. geod. 8/19, 8/20, 8/21, 8/22, 8/23 w miejscowości Objazda w gminie Ustka, stanowiącego jednocześnie zmianę Mpzp dla dz. 8/18 w m. Objazda.
Data dodania do bazy: 2011-05-10 18:01:00