Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Widzino gmina Kobylnica, pomorskie


Data ogłoszenia: 2011-04-29 Data wydania: 2011-03-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/64/2011 Rady Gminy Kobylnica z dnia 10 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobylnica oraz zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: wsi Widzino; wsi Łosino z fragmentem Zajączkowa; dla zespołu elektrowni wiatrowych w obrębie geodezyjnym Widzino; dla linii energetycznej 110kV; dla realizacji zespołu elektrowni wiatrowych w obrębach geodezyjnych Sierakowo, Kończewo, Zajączkowo, Łosino, Widzino i Kobylnica; dotyczącego wprowadzenia trasy projektowanego gazociągu w/c Bytów – Słupsk – Wieszyno – Redzikowo - pod trasę gazociągu DN 700 wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej.
Data dodania do bazy: 2011-04-30 01:49:00
Data ogłoszenia: 2010-08-17 Data wydania: 2010-06-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIV/563/2010 Rady Gminy Kobylnica z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Widzino dla terenu położonego w rejonie ulicy Głównej i Polnej
Data dodania do bazy: 2011-04-07 19:44:00