Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Sierakowo Słupskie gmina Kobylnica, pomorskie


Data ogłoszenia: 2011-04-29 Data wydania: 2011-03-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/64/2011 Rady Gminy Kobylnica z dnia 10 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobylnica oraz zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: wsi Widzino; wsi Łosino z fragmentem Zajączkowa; dla zespołu elektrowni wiatrowych w obrębie geodezyjnym Widzino; dla linii energetycznej 110kV; dla realizacji zespołu elektrowni wiatrowych w obrębach geodezyjnych Sierakowo, Kończewo, Zajączkowo, Łosino, Widzino i Kobylnica; dotyczącego wprowadzenia trasy projektowanego gazociągu w/c Bytów – Słupsk – Wieszyno – Redzikowo - pod trasę gazociągu DN 700 wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej.
Data dodania do bazy: 2011-04-30 01:49:00
Data ogłoszenia: 2010-12-24 Data wydania: 2010-11-03
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIX/589/2010 z dnia 3 listopada 2010 r. Rady Gminy Kobylnica w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sierakowo.
Data dodania do bazy: 2011-05-02 20:37:00