Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Garcz gmina Chmielno, pomorskie


Data ogłoszenia: 2017-12-29 Data wydania: 2017-10-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/301/2017 Rady Gminy Chmielno z dnia 30 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obowiązywania karty terenu 018-MN i 019-ZN planu przyjętego uchwałą nr XXVII/269/2006 Rady Gminy Chmielno z dnia 25 lipca 2006r. w miejscowości Garcz, gmina Chmielno
Data dodania do bazy: 2018-03-05 23:28:44
Data ogłoszenia: 2014-03-13 Data wydania: 2013-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/223/2013 Rady Gminy Chmielno z dnia 29 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Garcz „Południe” obejmującego tereny 005-MN/U i 006-ZK
Data dodania do bazy: 2014-04-02 09:32:56
Data ogłoszenia: 2014-03-13 Data wydania: 2014-03-12
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-V.4131.29.2014.JB Wojewody Pomorskiego z dnia 12 marca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności załącznika nr 1 do uchwały nr XXIII/223/2013 Rady Gminy Chmielno z dnia 29 października 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Garcz „Południe” obejmującego tereny 005 – MN/U i 006 – ZK, w zakresie oznaczeń wymienionych w legendzie jako „linie podziału wewnętrznego – ustalone” oraz „linie podziału wewnętrznego – zalecane”.
Data dodania do bazy: 2014-05-14 07:07:07
Data ogłoszenia: 2012-07-09 Data wydania: 2012-03-01
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/111/2012 Rady Gminy Chmielno z dnia 1 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego wsi Kożyczkowo i Garcz
Data dodania do bazy: 2012-07-28 12:59:19
Data ogłoszenia: 2011-10-13 Data wydania: 2011-08-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/72/2011 Rady Gminy Chmielno z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego dz. nr 230/2, 230/4, 230/5, 230/7, 230/8, 231/5 w Garczu
Data dodania do bazy: 2011-10-16 11:21:20
Data ogłoszenia: 2011-04-08 Data wydania: 2011-03-01
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/16/2011 Rady Gminy Chmielno z dnia 1 marca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Garcz „Południe” obejmującego kartę terenu nr 003MN/U
Data dodania do bazy: 2011-04-08 19:12:00
Data ogłoszenia: 2010-08-13 Data wydania: 2010-06-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/256/2010 Rady Gminy Chmielno z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dz. nr 230/6 w Garczu
Data dodania do bazy: 2011-05-23 00:28:00