Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Chmielno gmina Chmielno, pomorskie


Data ogłoszenia: 2016-12-29 Data wydania: 2016-11-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/208/2016 Rady Gminy Chmielno z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chmielno obejmującego fragment wsi Chmielno – „Wieś” przyjętego uchwałą Nr XXVII/270/2006 Rady Gminy Chmielno z dnia 25 lipca 2006r.
Data dodania do bazy: 2017-01-30 17:52:28
Data ogłoszenia: 2012-10-26 Data wydania: 2012-08-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/151/2012 Rady Gminy Chmielno z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Chmielno - „Wieś” obejmującą kartę terenu 002-MN
Data dodania do bazy: 2012-11-02 15:04:42
Data ogłoszenia: 2010-08-13 Data wydania: 2010-06-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/254/2010 Rady Gminy Chmielno z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego dz. nr 257/1 w Chmielnie
Data dodania do bazy: 2011-04-29 19:07:00
Data ogłoszenia: 2010-08-13 Data wydania: 2010-06-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/255/2010 Rady Gminy Chmielno z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dz. nr 271 i 272 w Chmielnie
Data dodania do bazy: 2011-05-13 21:52:00
Data ogłoszenia: 2010-03-23 Data wydania: 2009-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/231/2009 Rady Gminy Chmielno z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chmielno „Bukowinki”
Data dodania do bazy: 2011-04-08 21:43:00
Data ogłoszenia: 2010-03-19 Data wydania: 2009-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/232/2009 Rady Gminy Chmielno z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chmielno „Wieś” dla obszaru oznaczonego w planie kartą terenu 008-MN/U, 011-UT, 017-ZK
Data dodania do bazy: 2011-03-03 21:04:00
Data ogłoszenia: 2009-08-13 Data wydania: 2009-06-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/195/2009 Rady Gminy Chmielno z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chmielno "Łochew" obejmującego strefę a012-UT, 011-ZR oraz 002-UT
Data dodania do bazy: 2011-03-24 20:56:00