Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Skowarcz gmina Pszczółki, pomorskie


Data ogłoszenia: 2016-04-25 Data wydania: 2016-04-14
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-II.4131.36.2016.KS Wojewody Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XIII/111/16 Rady Gminy Pszczółki z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczółki dla terenu górniczego „Pszczółki VA”, obejmującego działkę o numerze ewid. 364/4, obręb Skowarcz.
Data dodania do bazy: 2016-06-22 19:48:08
Data ogłoszenia: 2011-04-22 Data wydania: 2011-03-09
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/31/11 Rady Gminy Pszczółki z dnia 9 marca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru fragmentów wsi Kolnik, Rębielcz, Pszczółki, Skowarcz, Różyny, Ulkowy i Kleszczewko w Gminie Pszczółki dla przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 Prob 8,4 Mpa Włocławek-Gdynia wraz ze strefą ochronną i urządzeniami towarzyszącymi - fragmentu przebiegającego przez teren Gminy Pszczółki w województwie pomorskim.
Data dodania do bazy: 2011-04-23 01:44:00
Data ogłoszenia: 2009-10-14 Data wydania: 2009-08-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/263/2009 Rady Gminy Pszczółki z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego wsi Skowarcz
Data dodania do bazy: 2011-04-10 18:43:00