Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Pszczółki, pomorskie


Data ogłoszenia: 2016-12-29 Data wydania: 2016-11-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/190/16 Rady Gminy Pszczółki z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Kolnik, dz. nr 223/10 oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębu geodezyjnego Kolnik, uchwalonego uchwałą nr XXXI/283/09 z dnia 12 listopada 2009 r.
Data dodania do bazy: 2017-01-30 17:52:28
Data ogłoszenia: 2016-12-27 Data wydania: 2016-10-05
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Gd 232/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 5 października 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Kolnik, Gmina Pszczółki
Data dodania do bazy: 2017-03-06 18:55:27
Data ogłoszenia: 2016-04-25 Data wydania: 2016-04-14
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-II.4131.36.2016.KS Wojewody Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XIII/111/16 Rady Gminy Pszczółki z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczółki dla terenu górniczego „Pszczółki VA”, obejmującego działkę o numerze ewid. 364/4, obręb Skowarcz.
Data dodania do bazy: 2016-06-22 19:48:08
Data ogłoszenia: 2014-11-12 Data wydania: 2014-09-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/330/14 Rady Gminy Pszczółki z dnia 30 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego wsi Pszczółki
Data dodania do bazy: 2014-12-10 16:13:05
Data ogłoszenia: 2013-08-05 Data wydania: 2013-06-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/224/13 Rady Gminy Pszczółki z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Pszczółki dla obszaru działek nr 23/24, 23/25, 23/26 i 23/27
Data dodania do bazy: 2013-08-22 12:36:15
Data ogłoszenia: 2012-12-07 Data wydania: 2012-10-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/168/12 Rady Gminy Pszczółki z dnia 30 października 2012r. zmieniająca uchwałę nr XXXI/283/09 z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Kolnik, Gmina Pszczółki
Data dodania do bazy: 2012-12-10 10:17:52
Data ogłoszenia: 2012-10-22 Data wydania: 2012-09-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIV/148/12 Rady Gminy Pszczółki z dnia 12 września 2012r. zmieniająca uchwałę nr II/25/02 Rady Gminy Pszczółki z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczółki dla działki o numerze ew. 98 w miejscowości Kleszczewko
Data dodania do bazy: 2012-11-02 15:04:42
Data ogłoszenia: 2012-01-26 Data wydania: 2011-12-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/99/11 Rady Gminy Pszczółki z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Kleszczewko, Gmina Pszczółki
Data dodania do bazy: 2012-01-31 20:38:20
Data ogłoszenia: 2012-01-17 Data wydania: 2011-12-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/98/11 Rady Gminy Pszczółki z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego wsi Kolnik, Gmina Pszczółki
Data dodania do bazy: 2012-01-28 14:17:49
Data ogłoszenia: 2012-01-17 Data wydania: 2011-12-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/100/11 Rady Gminy Pszczółki z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego wsi Pszczółki
Data dodania do bazy: 2012-01-28 14:17:49