Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Otomin gmina Kolbudy, pomorskie


Data ogłoszenia: 2013-04-29 Data wydania: 2013-03-26
Tytuł dokumentu: obwieszczenie nr VIII/2013 Rady Gminy Kolbudy z dnia 26 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały VI/54/2003 Rady Gminy Kolbudy z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dotyczącego fragmentów wsi Kowale, obejmujących tereny rolne przyległe do wysypiska śmieci w Szadółkach oraz wsi Otomin, graniczących z Miastem Gdańskiem w pobliżu Obwodnicy Trójmiejskiej
Data dodania do bazy: 2013-08-05 12:01:26
Data ogłoszenia: 2010-05-25 Data wydania: 2010-04-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/293/2010 Rady Gminy Kolbudy z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Otomin w gminie Kolbudy obejmującego teren wzdłuż ul. Konnej i Słonecznej wraz z częścią obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr VI/54/2003 Rady Gminy Kolbudy z dnia 24 czerwca 2003 r., na granicy z Miastem Gdańskiem
Data dodania do bazy: 2011-04-20 00:10:00