Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Kowale gmina Kolbudy, pomorskie


Data ogłoszenia: 2015-07-31 Data wydania: 2015-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/68/2015 Rady Gminy Kolbudy z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centralnej części miejscowości Kowale, gm. Kolbudy
Data dodania do bazy: 2015-07-31 18:01:28
Data ogłoszenia: 2014-11-04 Data wydania: 2014-09-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVIII/381/2014 Rady Gminy Kolbudy z dnia 30 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu „Osiedla Olimp” w Kowalach gm. Kolbudy
Data dodania do bazy: 2014-11-11 12:55:39
Data ogłoszenia: 2013-10-29 Data wydania: 2013-09-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/278/2013 Rady Gminy Kolbudy z dnia 24 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w sąsiedztwie obwodnicy trójmiejskiej oraz składowiska odpadów komunalnych w Gdańsku - Szadółki, na terenie obrębu Kowale i w części obrębu Lublewo Gdańskie, gm. Kolbudy
Data dodania do bazy: 2013-11-03 11:52:58
Data ogłoszenia: 2013-05-24 Data wydania: 2013-03-26
Tytuł dokumentu: obwieszczenie nr IX/2013 Rady Gminy Kolbudy z dnia 26 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XXVIII/252/2005 Rady Gminy Kolbudy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kowale, na terenie gminy Kolbudy
Data dodania do bazy: 2013-08-26 13:14:22
Data ogłoszenia: 2013-04-29 Data wydania: 2013-03-26
Tytuł dokumentu: obwieszczenie nr VIII/2013 Rady Gminy Kolbudy z dnia 26 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały VI/54/2003 Rady Gminy Kolbudy z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dotyczącego fragmentów wsi Kowale, obejmujących tereny rolne przyległe do wysypiska śmieci w Szadółkach oraz wsi Otomin, graniczących z Miastem Gdańskiem w pobliżu Obwodnicy Trójmiejskiej
Data dodania do bazy: 2013-08-05 12:01:26
Data ogłoszenia: 2012-10-17 Data wydania: 2012-09-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/195/2012 Rady Gminy Kolbudy z dnia 25 września 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Kolbudy Nr XXVIII/252/2005 z dnia 25 października 2005 r. w rejonie ul. Wiśniowej w Kowalach, gmina Kolbudy, obejmującego tereny przyległe do granicy Gminy Miejskiej Gdańsk.
Data dodania do bazy: 2012-10-19 11:25:30
Data ogłoszenia: 2011-11-08 Data wydania: 2011-10-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIV/104/2011 Rady Gminy Kolbudy z dnia 25 października 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "węzła Kowale" obejmującego tereny przyległe do obwodnicy trójmiejskiej w Kowalach, gm. Kolbudy
Data dodania do bazy: 2011-11-13 12:44:34