Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Cierznie gmina Debrzno, pomorskie


Data ogłoszenia: 2013-10-16 Data wydania: 2013-10-15
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-VI.4131.130.2013.IŁ Wojewody Pomorskiego z dnia 15 października 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały 40.XLIII.2013 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 10 września 2013 r. w sprawie interpretacji zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Parku Przemysłowego” w miejscowości Cierznie dla obszaru oznaczonego symbolami : 22 P,S,B i 23 P,S,B.
Data dodania do bazy: 2013-12-31 10:49:56
Data ogłoszenia: 2010-04-08 Data wydania: 2009-12-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr LVI/271/2009 Rady Miasta I Gminy Debrzno z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych do zalesienia położonych w Gminie Debrzno
Data dodania do bazy: 2011-05-12 00:42:00