Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Debrzno, pomorskie


Data ogłoszenia: 2014-02-07 Data wydania: 2013-12-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr 77.L.2013 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych do zalesienia położonych w gminie Debrzno uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Debrznie Nr LVI/271/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2010r. Nr 50 poz. 892)
Data dodania do bazy: 2014-02-10 08:56:18
Data ogłoszenia: 2014-02-07 Data wydania: 2013-12-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr 77.L.2013 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych do zalesienia położonych w gminie Debrzno uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Debrznie Nr LVI/271/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2010r. Nr 50 poz. 892)
Data dodania do bazy: 2014-02-10 08:56:18
Data ogłoszenia: 2014-02-07 Data wydania: 2013-12-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr 77.L.2013 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych do zalesienia położonych w gminie Debrzno uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Debrznie Nr LVI/271/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2010r. Nr 50 poz. 892)
Data dodania do bazy: 2014-02-10 08:56:18
Data ogłoszenia: 2014-02-07 Data wydania: 2013-12-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr 77.L.2013 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych do zalesienia położonych w gminie Debrzno uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Debrznie Nr LVI/271/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2010r. Nr 50 poz. 892)
Data dodania do bazy: 2014-02-10 08:56:18
Data ogłoszenia: 2014-02-04 Data wydania: 2013-12-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr 82.L.2013 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych Uchwałami Rady Miejskiej w Debrznie: 1.Nr XLVII/300/2006 z dnia 24 lutego 2006r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2006r. Nr 81 poz. 1692) 2.Nr XXVII/211/97 z dnia 7 lutego 1997r. (Dz. Urz. Woj. Słupskiego z 1997r. Nr 11 poz. 48) 3.Nr XXVII/212/97 z dnia 7 lutego 1997r. (Dz. Urz. Woj. Słupskiego z 1997r. Nr 11 poz. 49) 4.Nr XXVII/213/97 z dnia 7 lutego 1997r. (Dz. Urz. Woj. Słupskiego z 1997r. Nr 11 poz. 50) 5.Nr XXVII/214/97 z dnia 7 lutego 1997r. (Dz. Urz. Woj. Słupskiego z 1997r. Nr 11 poz. 51) 6.Nr XXVII/215/97 z dnia 7 lutego 1997r. (Dz. Urz. Woj. Słupskiego z 1997r. Nr 11 poz. 52) 7.Nr XXVII/210/97 z dnia 7 lutego 1997r. (Dz. Urz. Woj. Słupskiego z 1997r. Nr 11 poz. 47) dla terenów położonych w mieście Debrzno
Data dodania do bazy: 2014-02-10 08:56:18
Data ogłoszenia: 2013-10-16 Data wydania: 2013-10-15
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-VI.4131.130.2013.IŁ Wojewody Pomorskiego z dnia 15 października 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały 40.XLIII.2013 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 10 września 2013 r. w sprawie interpretacji zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Parku Przemysłowego” w miejscowości Cierznie dla obszaru oznaczonego symbolami : 22 P,S,B i 23 P,S,B.
Data dodania do bazy: 2013-12-31 10:49:56
Data ogłoszenia: 2010-04-08 Data wydania: 2009-12-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr LVI/271/2009 Rady Miasta I Gminy Debrzno z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych do zalesienia położonych w Gminie Debrzno
Data dodania do bazy: 2011-05-12 00:42:00
Data ogłoszenia: 2010-04-08 Data wydania: 2009-12-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr LVI/271/2009 Rady Miasta I Gminy Debrzno z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych do zalesienia położonych w Gminie Debrzno
Data dodania do bazy: 2011-05-12 00:42:00
Data ogłoszenia: 2010-04-08 Data wydania: 2009-12-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr LVI/271/2009 Rady Miasta I Gminy Debrzno z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych do zalesienia położonych w Gminie Debrzno
Data dodania do bazy: 2011-05-12 00:42:00
Data ogłoszenia: 2010-04-08 Data wydania: 2009-12-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr LVI/271/2009 Rady Miasta I Gminy Debrzno z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych do zalesienia położonych w Gminie Debrzno
Data dodania do bazy: 2011-05-12 00:42:00