Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Złotowo gmina Czersk, pomorskie


Data ogłoszenia: 2014-04-30 Data wydania: 2014-03-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/312/14 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU z dnia 27 marca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej we wsi Złotowo
Data dodania do bazy: 2014-05-06 09:27:35
Data ogłoszenia: 2013-03-22 Data wydania: 2013-02-21
Tytuł dokumentu: obwieszczenie nr XVI/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XXXIII/384/02 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących fragmenty gminy Czersk
Data dodania do bazy: 2013-04-09 11:10:56
Data ogłoszenia: 2013-03-11 Data wydania: 2013-02-21
Tytuł dokumentu: obwieszczenie nr XII/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XXXVI//255/97 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 4 lipca 1997 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Czersk obejmujących fragmenty terenów we wsiach Lubna, Złotowo, Krzyż, Rytel, Konigort, Gutowiec, Pustki, Wieck, Łąg, Łąg Lipki, Kurcze, jako zmian dotychczas obowiązującego na tych terenach miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Czersk
Data dodania do bazy: 2013-03-14 08:17:51
Data ogłoszenia: 2013-01-16 Data wydania: 2012-12-20
Tytuł dokumentu: obwieszczenie nr VI/12 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XXVI/159/96 Rady Miejskiej Czersk z dnia 19 czerwca 1996 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk obejmującego: we wsi Złotowo działki nr 17, 213/1÷6, 293/1, we wsi Będżmierowice działkę nr 171/5, we wsi Łąg część działek nr 27/1÷12, we wsi Łąg-Lipki działki nr 10, nr 355/5 i część nr 273, we wsi Lubna działki nr 99/2 i nr 168/1, we wsi Malachin działki nr 112/1 i nr 268/3, we wsi Łukowo działkę nr 57/22, we wsi Ostrowite działki nr 228, 229, 500, 542/17, 542/18, 542/30 i część nr 542/31, we wsi Klaskawa działkę nr 180 i część nr 23/2, we wsi Rytel działki nr 348, 661/10, 720/1, 720/4, 752/1÷5 i 753, we wsi Krzyż działkę nr 819/1, oraz we wsi Gutowiec działkę nr 248/1 jako zmiany dotychczas obowiązującego na tych terenach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Data dodania do bazy: 2013-01-20 13:02:22
Data ogłoszenia: 2009-09-21 Data wydania: 2009-07-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/333/09 Rady Miasta I Gminy Czersk z dnia 15 lipca 2009r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w gminie Czersk
Data dodania do bazy: 2011-03-26 17:37:00