Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Malachin gmina Czersk, pomorskie


Data ogłoszenia: 2014-04-16 Data wydania: 2014-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/298/14 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Szkolnej, Głównej i Cisowej we wsi Malachin
Data dodania do bazy: 2014-04-18 09:00:00
Data ogłoszenia: 2013-03-22 Data wydania: 2013-02-21
Tytuł dokumentu: obwieszczenie nr XVI/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XXXIII/384/02 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących fragmenty gminy Czersk
Data dodania do bazy: 2013-04-09 11:10:56
Data ogłoszenia: 2013-01-16 Data wydania: 2012-12-20
Tytuł dokumentu: obwieszczenie nr VI/12 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XXVI/159/96 Rady Miejskiej Czersk z dnia 19 czerwca 1996 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk obejmującego: we wsi Złotowo działki nr 17, 213/1÷6, 293/1, we wsi Będżmierowice działkę nr 171/5, we wsi Łąg część działek nr 27/1÷12, we wsi Łąg-Lipki działki nr 10, nr 355/5 i część nr 273, we wsi Lubna działki nr 99/2 i nr 168/1, we wsi Malachin działki nr 112/1 i nr 268/3, we wsi Łukowo działkę nr 57/22, we wsi Ostrowite działki nr 228, 229, 500, 542/17, 542/18, 542/30 i część nr 542/31, we wsi Klaskawa działkę nr 180 i część nr 23/2, we wsi Rytel działki nr 348, 661/10, 720/1, 720/4, 752/1÷5 i 753, we wsi Krzyż działkę nr 819/1, oraz we wsi Gutowiec działkę nr 248/1 jako zmiany dotychczas obowiązującego na tych terenach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Data dodania do bazy: 2013-01-20 13:02:22
Data ogłoszenia: 2010-06-09 Data wydania: 2010-04-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/408/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów obejmujących wybrane fragmenty gminy Czersk w miejscowościach: Rytel, Fojutowo, Wojtal i Malachin
Data dodania do bazy: 2011-03-18 00:56:00