Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Nowe Gierałty gmina Szepietowo, podlaskie


Data ogłoszenia: 2012-11-06 Data wydania: 2012-10-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/102/12 Rady Miejskiej w Szepietowie z dnia 12 października 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta i gminy Szepietowo w obrębie geodezyjnym Stare Gierałty, Nowe Gierałty i Szepietowo
Data dodania do bazy: 2012-11-11 13:32:43
Data ogłoszenia: 2011-07-15 Data wydania: 2011-07-08
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.2.81.2011.ACh Wojewody Podlaskiego z dnia 8 lipca 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr VI/35/11 Rady Miejskiej w Szepietowie z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta i gminy Szepietowo w obrębie geodezyjnym Stare Gierałty, Nowe Gierałty i Szepietowo
Data dodania do bazy: 2011-07-15 16:33:04