Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Żubryn gmina Szypliszki, podlaskie


Data ogłoszenia: 2013-04-29 Data wydania: 2013-03-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/167/2013 Rady Gminy Szypliszki z dnia 26 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej, napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV  Ełk – granica RP na terenie gminy Szypliszki
Data dodania do bazy: 2013-11-03 11:52:54
Data ogłoszenia: 2010-11-02 Data wydania: 2009-09-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/196/09 Rady Gminy Szypliszki z dnia 29 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu ŻUBRYN
Data dodania do bazy: 2011-02-06 00:03:00