Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat suwalski, podlaskie


Data ogłoszenia: 2012-05-24 Data wydania: 2012-04-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/158/12 Rady Gminy Suwałki z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzywe w gminie Suwałki
Data dodania do bazy: 2012-05-27 13:18:32
Data ogłoszenia: 2012-05-24 Data wydania: 2012-04-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/159/12 Rady Gminy Suwałki z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu złoża kruszywa naturalnego „KRZYWE I” położonego we wsi Krzywe w Gminie Suwałki
Data dodania do bazy: 2012-05-27 13:18:32
Data ogłoszenia: 2012-04-10 Data wydania: 2012-03-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/97/2012 Rady Gminy Szypliszki z dnia 13 marca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu PRZEJMA MAŁA
Data dodania do bazy: 2012-04-15 22:59:24
Data ogłoszenia: 2011-09-20 Data wydania: 2011-08-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/74/11 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Suwałki w miejscowości Nowa Wieś
Data dodania do bazy: 2011-09-25 19:31:02
Data ogłoszenia: 2011-07-22 Data wydania: 2011-06-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/63/11 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Taciewo i Turówka Nowa w gminie Suwałki
Data dodania do bazy: 2011-07-22 22:14:50
Data ogłoszenia: 2011-07-22 Data wydania: 2011-06-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/63/11 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Taciewo i Turówka Nowa w gminie Suwałki
Data dodania do bazy: 2011-07-22 22:14:50
Data ogłoszenia: 2011-06-10 Data wydania: 2011-06-02
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.4131.2.65.2011.AR Wojewody Podlaskiego z dnia 2 czerwca 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr VI/50/11 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Suwałki w miejscowości Nowa Wieś
Data dodania do bazy: 2011-06-10 23:02:00
Data ogłoszenia: 2011-04-21 Data wydania: 2011-03-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/36/11 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Płociczno – Tartak w Gminie Suwałki – zatwierdzonego Uchwałą Nr VIII/66/07 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 sierpnia 2007 r.
Data dodania do bazy: 2011-04-21 20:39:00
Data ogłoszenia: 2011-04-21 Data wydania: 2011-03-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/37/11 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 marca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Płociczno-Tartak w gminie Suwałki
Data dodania do bazy: 2011-04-21 21:15:00
Data ogłoszenia: 2011-03-01 Data wydania: 2011-01-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/19/11 Rady Gminy Raczki z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi: Rudniki, Sidory, Bolesty, Wierciochy, Ludwinowo, Małe Raczki
Data dodania do bazy: 2011-03-02 00:06:00