Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Siemiatycze gmina Siemiatycze, podlaskie


Data ogłoszenia: 2014-07-14 Data wydania: 2014-06-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/240/2014 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemiatycze
Data dodania do bazy: 2014-07-17 12:24:47
Data ogłoszenia: 2013-07-05 Data wydania: 2013-06-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/191/13 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Siemiatycze położonej w rejonie ul. Annopolskiej
Data dodania do bazy: 2013-08-07 13:47:57
Data ogłoszenia: 2013-01-07 Data wydania: 2012-12-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/143/12 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Siemiatycze położonej przy ul. T. Kościuszki
Data dodania do bazy: 2013-01-08 00:02:31
Data ogłoszenia: 2012-06-01 Data wydania: 2012-06-01
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.146.2012.ZCh Wojewody Podlaskiego z dnia 1 czerwca 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXII/109/12 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Siemiatycze położonej przy ul. T. Kościuszki
Data dodania do bazy: 2012-06-04 11:59:59
Data ogłoszenia: 2010-04-27 Data wydania: 2010-03-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/182/10 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 31 marca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Siemiatycze - terenu przewidzianego pod poszerzenie Miejskiego Składowiska Odpadów Stałych.
Data dodania do bazy: 2011-05-03 18:39:00
Data ogłoszenia: 2009-12-14 Data wydania: 2009-10-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/164/09 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 30 października 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Siemiatycze położonej między ulicami: Drohiczyńską, Ogrodową i Żeromskiego
Data dodania do bazy: 2011-03-11 20:23:00
Data ogłoszenia: 2009-12-02 Data wydania: 2009-10-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/165/09 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 30 października 2009r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr IX/49/03 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Siemiatycze terenu położonego między ulicami Górną i Kościelną w kierunku granic administracyjnych miasta
Data dodania do bazy: 2011-04-30 01:46:00