Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Koszki gmina Orla, podlaskie


Data ogłoszenia: 2010-05-21 Data wydania: 2010-04-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/249/10 Rady Gminy Orla z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Orla z przeznaczeniem pod „Farmę Wiatrową Orla”
Data dodania do bazy: 2011-05-11 20:52:00
Data ogłoszenia: 2010-04-01 Data wydania: 2010-03-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/241/10 Rady Gminy Orla z dnia 19 marca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przemysłowo-składowych i zabudowy usługowo-produkcyjnej na gruntach wsi Koszki i Topczykały w gminie Orla
Data dodania do bazy: 2011-03-30 22:18:00