Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Turośń Kościelna gmina Turośń Kościelna, podlaskie


Data ogłoszenia: 2012-03-20 Data wydania: 2012-02-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/93/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Narew – Ostrołęka (docelowo Narew – Łomża) na terenie gminy Turośń Kościelna
Data dodania do bazy: 2012-04-15 22:59:23
Data ogłoszenia: 2012-03-15 Data wydania: 2012-02-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/92/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stacji transformatorowo – rozdzielczej GPZ „NAREW” 400/110 kV na terenie gminy Turośń Kościelna
Data dodania do bazy: 2012-04-15 22:59:23
Data ogłoszenia: 2009-10-19 Data wydania: 2009-09-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/206/09 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 24 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Turośń Kościelna, gmina Turośń Kościelna
Data dodania do bazy: 2011-02-05 20:07:00
Data ogłoszenia: 2009-08-07 Data wydania: 2009-07-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/193/09 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 16 lipca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Turośń Kościelna, gmina Turośń Kościelna
Data dodania do bazy: 2011-02-10 20:06:00