Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Pysznica, podkarpackie


Data ogłoszenia: 2016-04-07 Data wydania: 2016-03-23
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.41.2016 Wojewody Podkarpackiego z dnia 23 marca 2016r. dotyczące stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVII/97/2016 Rady Gminy Pysznica z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w sąsiedztwie ulic Szubargi, Folwarcznej i Ziarny w obrębie ewidencyjnym Pysznica, gmina Pysznica – Etap I
Data dodania do bazy: 2016-06-27 12:13:32
Data ogłoszenia: 2015-07-09 Data wydania: 2015-05-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/47/2015 Rady Gminy Pysznica z dnia 28 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w sąsiedztwie ulic Wolności, Szubargi i Podborek w obrębie ewidencyjnym Pysznica, gmina Pysznica
Data dodania do bazy: 2015-07-31 18:01:26