Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Falejówka gmina Sanok, podkarpackie


Data ogłoszenia: 2015-04-16 Data wydania: 2015-03-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/26/2015 Rady Gminy Sanok z dnia 10 marca 2015r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Falejówka 8”
Data dodania do bazy: 2015-04-18 14:34:10
Data ogłoszenia: 2015-04-16 Data wydania: 2015-04-15
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P.II.4131.2.48.2015 Wojewody Podkarpackiego z dnia 15 kwietnia 2015r. dotyczące stwierdzenia nieważności § 2. ust. 2 pkt 2 uchwały Nr V/26/2015 Rady Gminy Sanok z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Falejówka 8” o treści „wydzielenia dróg wewnętrznych i ciągów pieszo jezdnych dla obsługi zabudowy mieszkaniowej bez wyznaczania na rysunku planu”.
Data dodania do bazy: 2015-04-18 14:34:10