Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Krasne, podkarpackie


Data ogłoszenia: 2016-10-06 Data wydania: 2016-10-04
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.203.2016 Wojewody Podkarpackiego z dnia 4 października 2016r. dotyczące stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVI/205/2016 Rady Gminy Krasne z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 22 „Palikówka – Etap I”
Data dodania do bazy: 2016-10-18 13:34:53
Data ogłoszenia: 2015-10-22 Data wydania: 2015-10-21
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.157.2015 Wojewody Podkarpackiego z dnia 21 października 2015r. dotyczące stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIII/98/2015 Rady Gminy Krasne z dnia 15 września 2015 r. w sprawie uchwalenia MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 22 „PALIKÓWKA – ETAP I”
Data dodania do bazy: 2015-10-25 12:47:57
Data ogłoszenia: 2009-12-23 Data wydania: 2009-11-08
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/288/09 Rady Gminy Krasne z dnia 8 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 19 - Krasne, przy drodze powiatowej Krasne – Strażów
Data dodania do bazy: 2011-05-12 22:26:00