Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Ropczyce, podkarpackie


Data ogłoszenia: 2015-09-24 Data wydania: 2015-06-26
Tytuł dokumentu: obwieszczenie Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 8/1/2010 w Ropczycach przy ul. Przemysłowej.
Data dodania do bazy: 2016-02-17 17:09:57
Data ogłoszenia: 2015-05-22 Data wydania: 2015-04-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/67/15 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia ZMIANY NR 1 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 8/1/2010 W ROPCZYCACH PRZY ULICY PRZEMYSŁOWEJ.
Data dodania do bazy: 2015-06-22 09:03:24
Data ogłoszenia: 2014-07-02 Data wydania: 2014-05-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr LIII/571/14 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 30 maja 2014r. w sprawie uchwalenia ZMIANY NR 1 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 9/2/2010 W ROPCZYCACH PRZY ULICY MICKIEWICZA KOMPLEKS SPORTOWY, uchwalonego Uchwałą Nr XLIX/570/10 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 28 maja 2010 roku
Data dodania do bazy: 2014-07-16 10:51:01
Data ogłoszenia: 2013-06-13 Data wydania: 2013-04-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/403/13 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 12/1/2013 obszaru: w Brzezówce – w rejonie drogi krajowej nr 4 oraz w Ropczycach – w rejonie ulic: Grunwaldzkiej, Kolejowej i Słonecznej – Etap I.
Data dodania do bazy: 2013-08-07 13:47:56
Data ogłoszenia: 2013-06-13 Data wydania: 2013-04-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/403/13 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 12/1/2013 obszaru: w Brzezówce – w rejonie drogi krajowej nr 4 oraz w Ropczycach – w rejonie ulic: Grunwaldzkiej, Kolejowej i Słonecznej – Etap I.
Data dodania do bazy: 2013-08-07 13:47:56
Data ogłoszenia: 2012-01-23 Data wydania: 2011-12-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/167/11 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 11/1/2011 terenu drogi publicznej - łącznika drogi krajowej nr 4 z projektowaną autostradą A4 - odcinek na terenie miasta Ropczyce.
Data dodania do bazy: 2012-01-26 23:05:49
Data ogłoszenia: 2011-11-17 Data wydania: 2011-11-09
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P.II.4131.2.145.2011 Wojewody Podkarpackiego z dnia 9 listopada 2011r. dotyczące uchwały Nr XIII/126/11 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 30 września 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 11/1/2011 odcinka drogi publicznej na terenie miasta Ropczyce, łączącej drogę krajową nr 4 z projektowaną autostradą A-4.
Data dodania do bazy: 2011-11-25 17:25:28
Data ogłoszenia: 2011-01-31 Data wydania: 2010-06-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr L/588/10 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 10/3/2010 terenu zabudowy usługowej, produkcyjnej, mieszkaniowej oraz komunikacji w Ropczycach.
Data dodania do bazy: 2011-02-15 20:16:00
Data ogłoszenia: 2011-01-31 Data wydania: 2010-06-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr L/589/10 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2000 uchwalonego uchwałą nr XL/401/2001 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 28 grudnia 2001 r.
Data dodania do bazy: 2011-05-11 21:24:00
Data ogłoszenia: 2010-10-11 Data wydania: 2010-05-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIX/570/10 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 28 maja 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 9 / 2 / 2010 w Ropczycach przy ul. Mickiewicza – kompleks sportowy
Data dodania do bazy: 2011-04-17 18:28:00