Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat niżański, podkarpackie


Data ogłoszenia: 2016-11-07 Data wydania: 2016-11-03
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.227.2016 Wojewody Podkarpackiego z dnia 3 listopada 2016r. dotyczące stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVIII/155/2016 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy przemysłowo-usługowej przy ul. Stalowej w Rudniku nad Sanem
Data dodania do bazy: 2016-11-08 10:51:26
Data ogłoszenia: 2016-11-07 Data wydania: 2016-11-03
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.226.2016 Wojewody Podkarpackiego z dnia 3 listopada 2016r. dotyczące stwierdzenia nieważnośći uchwały Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem Nr XVIII/154/2016 z dnia 27 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Piaski III przy ul. Kończyckiej w Rudniku nad Sanem.
Data dodania do bazy: 2016-11-08 10:51:26
Data ogłoszenia: 2016-11-07 Data wydania: 2016-11-03
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.228.2016 Wojewody Podkarpackiego z dnia 3 listopada 2016r. dotyczące stwierdzenia nieważnośći uchwały Nr XVIII/156/2016 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej przy ul. Sandomierskiej w Rudniku nad Sanem.
Data dodania do bazy: 2016-11-08 10:51:27
Data ogłoszenia: 2015-04-16 Data wydania: 2015-03-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/49/15 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 23 marca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. „Centrum w Nisku” – etap 1
Data dodania do bazy: 2015-04-18 14:34:10
Data ogłoszenia: 2014-03-19 Data wydania: 2014-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIV/347/14 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie cmentarza w Nowosielcu
Data dodania do bazy: 2014-03-24 19:28:23
Data ogłoszenia: 2013-12-02 Data wydania: 2013-11-29
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P.II.4131.2.171.2013 Wojewody Podkarpackiego z dnia 29 listopada 2013r. dotyczące uchwały Rady Miejskiej w Nisku z dnia 25 października 2013 r. Nr XL/320/2013 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. „Centrum Niska”.
Data dodania do bazy: 2013-12-28 12:55:18
Data ogłoszenia: 2012-04-23 Data wydania: 2012-03-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/173/12 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 28 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zarzeczu p.n. „Zadąbrowa i Hawryły”, gmina Nisko
Data dodania do bazy: 2012-04-27 23:41:25
Data ogłoszenia: 2011-12-07 Data wydania: 2011-12-02
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P.II.4131.2.162.2011 Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 grudnia 2011r. dotyczące uchwały Nr XV/127/2011 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 27 października 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zarzeczu p.n.”Zadąbrowa i Hawryły” gmina Nisko.
Data dodania do bazy: 2012-01-15 01:14:10
Data ogłoszenia: 2010-12-10 Data wydania: 2010-11-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr LII/455/10 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przemysłowo-usługowego w rejonie ul. Sandomierskiej w Nisku.
Data dodania do bazy: 2011-03-02 22:23:00
Data ogłoszenia: 2010-02-19 Data wydania: 2009-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/262/09 Rady Gminy Jeżowe z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów odwiertów gazowych oraz gazociągów kopalnianych położonych w Gminie Jeżowe Województwo Podkarpackie
Data dodania do bazy: 2011-03-10 19:34:00