Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Oleszyce, podkarpackie


Data ogłoszenia: 2014-10-21 Data wydania: 2014-09-26
Tytuł dokumentu: obwieszczenie Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 26 września 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXII/139/96 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 25 kwietnia 1996 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zespołu Usług Komunalnych w Oleszycach
Data dodania do bazy: 2014-10-23 12:59:34
Data ogłoszenia: 2013-08-09 Data wydania: 2013-06-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/270/2013 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zespołu Usług Komunalnych w Oleszycach
Data dodania do bazy: 2013-08-19 12:40:25
Data ogłoszenia: 2010-05-28 Data wydania: 2010-04-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr L/375/10 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zabudowa mieszkaniowa - Futory”
Data dodania do bazy: 2011-04-19 20:25:00
Data ogłoszenia: 2010-05-28 Data wydania: 2010-04-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr L/376/10 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rozbudowa cmentarza w Oleszycach”
Data dodania do bazy: 2011-05-09 00:49:00
Data ogłoszenia: 2010-03-12 Data wydania: 2010-02-25
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P.II.0911/27/10 Wojewody Podkarpackiego z dnia 25 lutego 2010r. dotyczące uchwały Rady Miejskiej w Oleszycach Nr XLVI/352/10 z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zabudowa mieszkaniowa - Futory”.
Data dodania do bazy: 2011-03-23 20:12:00
Data ogłoszenia: 2010-03-12 Data wydania: 2010-02-25
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P.II.0911/28/10 Wojewody Podkarpackiego z dnia 25 lutego 2010r. dotyczące uchwały Rady Miejskiej w Oleszycach Nr XLVI/353/10 z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rozbudowa cmentarza w Oleszycach”.
Data dodania do bazy: 2011-05-10 01:43:00