Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Miejsce Piastowe, podkarpackie


Data ogłoszenia: 2016-10-20 Data wydania: 2016-10-18
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.214.2016 Wojewody Podkarpackiego z dnia 18 października 2016r. dotyczące stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVI/166/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 15 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rogi 9”
Data dodania do bazy: 2016-10-21 10:04:16
Data ogłoszenia: 2015-10-13 Data wydania: 2015-08-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/65/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „MIEJSCE PIASTOWE 1" w Gminie Miejsce Piastowe
Data dodania do bazy: 2016-02-15 11:54:10
Data ogłoszenia: 2015-10-08 Data wydania: 2015-10-02
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.138.2015 Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 października 2015r. Rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące stwierdzenia nieważności uchwały uchwały Nr IX/64/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy „Głowienka 4 – etap I”
Data dodania do bazy: 2015-10-11 10:51:27
Data ogłoszenia: 2015-03-31 Data wydania: 2015-02-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/17/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „TARGOWISKA 1"
Data dodania do bazy: 2015-04-10 12:32:49
Data ogłoszenia: 2015-03-05 Data wydania: 2015-02-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/18/2015 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rogi 8 – tereny rolnicze – etap I”
Data dodania do bazy: 2015-03-20 13:48:40
Data ogłoszenia: 2013-07-16 Data wydania: 2013-05-09
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/250/13 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 9 maja 2013r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Miejsce Piastowe – Anielska Górka”
Data dodania do bazy: 2013-08-10 16:45:16
Data ogłoszenia: 2012-04-25 Data wydania: 2012-03-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/135/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 12 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „MIEJSCE PIASTOWE 1" – etap I
Data dodania do bazy: 2012-05-09 11:16:26
Data ogłoszenia: 2012-04-25 Data wydania: 2012-03-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/136/12 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 12 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „MIEJSCE PIASTOWE 2"
Data dodania do bazy: 2012-05-09 11:16:26