Strona główna Informacje Polityka prywatnościgmina Krościenko Wyżne:
Krościenko Wyżne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krościenko Wyżne gmina Krościenko Wyżne, podkarpackie


Data ogłoszenia: 2015-03-02 Data wydania: 2015-02-06
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/18/2015 Rady Gminy Krościenko Wyzne z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krościenko Wyżne – etap II.
Data dodania do bazy: 2015-03-20 13:48:40
Data ogłoszenia: 2014-05-13 Data wydania: 2014-02-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/262/2014 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krościenko Wyżne – część III.
Data dodania do bazy: 2014-05-21 07:12:47
Data ogłoszenia: 2014-01-03 Data wydania: 2013-11-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/239/2013 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krościenko Wyżne – część I.
Data dodania do bazy: 2014-01-15 20:47:40