Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Równe gmina Dukla, podkarpackie


Data ogłoszenia: 2016-11-25 Data wydania: 2016-11-09
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/176/16 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Linia elektroenergetyczna 110 kV”
Data dodania do bazy: 2016-11-27 17:20:38
Data ogłoszenia: 2015-10-15 Data wydania: 2015-09-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/64/15 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 11 września 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Równe
Data dodania do bazy: 2015-10-21 23:16:03
Data ogłoszenia: 2015-07-27 Data wydania: 2015-07-27
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.99.2015 Wojewody Podkarpackiego z dnia 27 lipca 2015r. Rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące stwierdzenia nieważności uchwały Nr X/52/15 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Równe
Data dodania do bazy: 2015-07-27 15:00:54
Data ogłoszenia: 2015-03-02 Data wydania: 2015-03-02
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.21.2015 Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 marca 2015r. Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego dotyczace stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Dukli Nr IV/20/15 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Równe
Data dodania do bazy: 2015-03-20 13:48:40