Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gorzyce gmina Nowy Żmigród, podkarpackie


Data ogłoszenia: 2016-11-22 Data wydania: 2016-11-14
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.235.2016 Wojewody Podkarpackiego z dnia 14 listopada 2016r. dotyczące stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie z dnia 5 października 2016r. Nr bXXII/181/2016 w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Gorzyce.
Data dodania do bazy: 2016-11-25 18:44:48
Data ogłoszenia: 2011-10-03 Data wydania: 2011-08-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/69/2011 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Gorzyce.
Data dodania do bazy: 2011-10-16 11:21:05