Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Strzelce Opolskie gmina Strzelce Opolskie, opolskie


Data ogłoszenia: 2017-09-11 Data wydania: 2017-08-30
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.75.2017.KD Wojewody Opolskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVI/284/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu ograniczonego ulicami: Opolską, Szpitalną, 1 Maja i Powstańców Śląskich”
Data dodania do bazy: 2017-09-11 21:21:33
Data ogłoszenia: 2016-04-15 Data wydania: 2016-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XX/153/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie ul. Henryka Pobożnego
Data dodania do bazy: 2016-04-17 13:12:38
Data ogłoszenia: 2015-10-22 Data wydania: 2015-09-30
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XIII/89/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 września 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego
Data dodania do bazy: 2015-10-25 12:47:56
Data ogłoszenia: 2015-10-01 Data wydania: 2015-09-29
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.51.2015.KB Wojewody Opolskiego z dnia 29 września 2015 r. stwierdzająca nieważność uchwały nr XII/82/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie ul. Henryka Pobożnego
Data dodania do bazy: 2015-11-12 17:15:49
Data ogłoszenia: 2015-09-18 Data wydania: 2015-08-26
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XII/82/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie ul. Henryka Pobożnego
Data dodania do bazy: 2015-09-21 11:07:19
Data ogłoszenia: 2015-06-15 Data wydania: 2015-05-26
Tytuł dokumentu: uchwała Nr IX/56/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego złoża wapieni triasowych „Strzelce Opolskie I”, w części położonej w granicach administracyjnych gminy Strzelce Opolskie, w granicach obrębów ewidencyjnych miasta Strzelce Opolskie oraz wsi Szczepanek
Data dodania do bazy: 2015-06-28 14:00:04
Data ogłoszenia: 2015-02-11 Data wydania: 2015-01-28
Tytuł dokumentu: uchwała Nr V/20/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu ograniczonego ulicami: Opolską, Szpitalną, 1 Maja i Powstańców Śląskich
Data dodania do bazy: 2015-04-20 22:15:42
Data ogłoszenia: 2014-10-21 Data wydania: 2014-09-24
Tytuł dokumentu: uchwała Nr L/379/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 września 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Strzelce Opolskie
Data dodania do bazy: 2014-10-23 12:59:32
Data ogłoszenia: 2013-12-12 Data wydania: 2013-11-27
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XL/302/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu zachodniej części miasta Strzelce Opolskie
Data dodania do bazy: 2013-12-14 14:18:35
Data ogłoszenia: 2012-05-21 Data wydania: 2012-04-25
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXII/142/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie Adamowic przy ulicy Powstańców Śląskich
Data dodania do bazy: 2012-05-23 12:40:36