Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Strzelce Opolskie, opolskie


Data ogłoszenia: 2017-09-11 Data wydania: 2017-08-30
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.75.2017.KD Wojewody Opolskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVI/284/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu ograniczonego ulicami: Opolską, Szpitalną, 1 Maja i Powstańców Śląskich”
Data dodania do bazy: 2017-09-11 21:21:33
Data ogłoszenia: 2016-08-05 Data wydania: 2016-07-27
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXIV/188/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego „Szymiszów”
Data dodania do bazy: 2016-08-30 18:11:24
Data ogłoszenia: 2016-05-17 Data wydania: 2016-04-27
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXI/163/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego w gminie Strzelce Opolskie
Data dodania do bazy: 2016-06-18 10:14:22
Data ogłoszenia: 2016-05-17 Data wydania: 2016-04-27
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXI/163/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego w gminie Strzelce Opolskie
Data dodania do bazy: 2016-06-18 10:14:22
Data ogłoszenia: 2016-04-15 Data wydania: 2016-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XX/153/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie ul. Henryka Pobożnego
Data dodania do bazy: 2016-04-17 13:12:38
Data ogłoszenia: 2015-12-14 Data wydania: 2015-11-25
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XV/107/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Błotnica Strzelecka
Data dodania do bazy: 2015-12-27 13:17:31
Data ogłoszenia: 2015-11-16 Data wydania: 2015-10-28
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XIV/97/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 października 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla części wsi Dziewkowice
Data dodania do bazy: 2015-11-16 18:56:28
Data ogłoszenia: 2015-10-22 Data wydania: 2015-09-30
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XIII/89/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 września 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego
Data dodania do bazy: 2015-10-25 12:47:56
Data ogłoszenia: 2015-10-01 Data wydania: 2015-09-29
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.51.2015.KB Wojewody Opolskiego z dnia 29 września 2015 r. stwierdzająca nieważność uchwały nr XII/82/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie ul. Henryka Pobożnego
Data dodania do bazy: 2015-11-12 17:15:49
Data ogłoszenia: 2015-09-18 Data wydania: 2015-08-26
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XII/82/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie ul. Henryka Pobożnego
Data dodania do bazy: 2015-09-21 11:07:19