Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Pogórze gmina Biała, opolskie


Data ogłoszenia: 2016-03-30 Data wydania: 2016-03-30
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.7.2016.AD Wojewody Opolskiego z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Opolskiego z dnia 3 lutego 2016 r. nr IN.VI.743.7.2016.AD dotyczącym stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XII.104.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pogórze
Data dodania do bazy: 2016-04-14 09:43:55
Data ogłoszenia: 2016-02-08 Data wydania: 2016-02-03
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.7.2016.AD Wojewody Opolskiego z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XII.104.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pogórze
Data dodania do bazy: 2016-02-09 17:48:09
Data ogłoszenia: 2016-01-15 Data wydania: 2015-12-23
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XII.104.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pogórze
Data dodania do bazy: 2016-01-17 09:42:58