Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Biała, opolskie


Data ogłoszenia: 2016-10-12 Data wydania: 2016-09-29
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XVII.160.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrzelice
Data dodania do bazy: 2016-10-19 20:20:09
Data ogłoszenia: 2016-05-16 Data wydania: 2016-04-29
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XV.139.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gostomia w gminie Biała
Data dodania do bazy: 2016-05-21 11:03:09
Data ogłoszenia: 2016-03-30 Data wydania: 2016-03-30
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.7.2016.AD Wojewody Opolskiego z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Opolskiego z dnia 3 lutego 2016 r. nr IN.VI.743.7.2016.AD dotyczącym stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XII.104.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pogórze
Data dodania do bazy: 2016-04-14 09:43:55
Data ogłoszenia: 2016-02-08 Data wydania: 2016-02-03
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.7.2016.AD Wojewody Opolskiego z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XII.104.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pogórze
Data dodania do bazy: 2016-02-09 17:48:09
Data ogłoszenia: 2016-01-15 Data wydania: 2015-12-23
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XII.104.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pogórze
Data dodania do bazy: 2016-01-17 09:42:58
Data ogłoszenia: 2014-12-03 Data wydania: 2014-11-14
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXXIV.389.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta BIAŁA
Data dodania do bazy: 2014-12-04 17:56:12
Data ogłoszenia: 2014-09-26 Data wydania: 2014-09-12
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXXII.361.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 12 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi KROBUSZ – GOSTOMIA – SOLEC
Data dodania do bazy: 2014-09-30 15:44:55
Data ogłoszenia: 2014-09-26 Data wydania: 2014-09-12
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXXII.361.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 12 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi KROBUSZ – GOSTOMIA – SOLEC
Data dodania do bazy: 2014-09-30 15:44:55
Data ogłoszenia: 2014-09-26 Data wydania: 2014-09-12
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXXII.361.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 12 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi KROBUSZ – GOSTOMIA – SOLEC
Data dodania do bazy: 2014-09-30 15:44:55
Data ogłoszenia: 2014-09-26 Data wydania: 2014-09-12
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXXII.362.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 12 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi BROWINIEC POLSKI – ROSTKOWICE – WILKÓW
Data dodania do bazy: 2014-09-30 15:44:55