Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Zębowice, opolskie


Data ogłoszenia: 2016-10-13 Data wydania: 2016-10-12
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.57.2016.AD Wojewody Opolskiego z dnia 12 października 2016 r. stwierdzające nieważność części uchwały nr XIV/108/2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 5 września 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zębowice
Data dodania do bazy: 2016-10-19 20:20:09
Data ogłoszenia: 2016-09-21 Data wydania: 2016-09-05
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XIV/108/2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 5 września 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zębowice
Data dodania do bazy: 2016-10-01 09:51:50
Data ogłoszenia: 2014-05-13 Data wydania: 2014-04-29
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXXII/289/2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na gruntach wsi RADAWIE
Data dodania do bazy: 2014-05-14 07:07:05
Data ogłoszenia: 2012-10-03 Data wydania: 2012-08-31
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XVII/157/2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi ZĘBOWICE
Data dodania do bazy: 2012-10-07 18:33:48
Data ogłoszenia: 2009-10-09 Data wydania: 2009-09-21
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.VI-NC-7042-182/09 Wojewody Opolskiego z dnia 21 września 2009r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVI/203/2009 Rady Gminy Zębowice z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XIX/143/2008 Rady Gminy Zębowice z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zębowice
Data dodania do bazy: 2011-05-04 22:34:00
Data ogłoszenia: 2009-02-04 Data wydania: 2008-11-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/143/2008 Rady Gminy Zębowice z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zębowice
Data dodania do bazy: 2011-07-05 23:08:55